КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕЦП – СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Структурний підрозділ юридичної особи або відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи.

Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи й відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ. Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує код з ЄДРПОУ підприємства чи організації, яким підпорядковується. Діє на підставі Положення про структурний підрозділ, в якому вказане його найменування та адреса місцезнаходження. 

Структурний підрозділ юридичної особи

Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи й відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ. Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ юридичною особи, структурним підрозділом якої являється. Проте діє на підставі Положення про структурний підрозділ юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження.

Структурний підрозділ юридичної особи: далі – СП юридичної особи.

За сертифікатами ЕЦП для СП юридичної особи в ТОВ «ЦСК «Україна» звертається керівник або його представник за довіреністю.

Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
  паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
  оригінал Положення про СП юридичної особи або його нотаріально засвідчена копія, а також копія сторінки, що містить інформацію про найменування та адресу місцезнаходження (після ознайомлення з оригіналом, АР засвідчує копію такої сторінки);
  заповнений, підписаний керівником та скріплений печаткою СП юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП – в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
  копію виписки з ЄДР або копія витягу з ЄДР, або копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, до якої відноситься СП, засвідчену:

 • або підписом керівника та печаткою СП юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін);
 • або нотаріусом;
 • або державним реєстратором;
 • або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
  копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – наказ про призначення чи довіреність, для головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені:

 • або підписом керівника та печаткою СП юридичної особи (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
 • або нотаріусом.
  копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені:

 • або підписами їх власників;
 • або нотаріусом.
  копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені:

 • або підписами їх власників;
 • або нотаріусом.
  заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, які були сформовані в системі «M.E.Doc» в електронному (.РСК) і паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:

 • заявку на печатку – підписує керівник та скріплює печаткою СП юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ «ЦСК «Україна»документах);
 • заявку на сертифікат шифрування – підписує керівник;
 • заявку на підпис керівника – підписує керівник;
 • заявку на підпис головного бухгалтера – підписує головний бухгалтер).
  довіреність* та паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертаються не керівник (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);* Довіреність має бути підписана керівником і скріплена печаткою СП юридичної особи.
  акт наданих послуг, підписаний керівником та скріплений печаткою СП юридичної особи.

Укласти договір (поставити свій підпис та печатку СП юридичної особи на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписати Акти наданих послуг, визнати отримані сертифікати тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна».

Зверніть увагу, що представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна» засвідчує:

від імені заявника – СП юридичної особи – копії всіх документів, крім паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом та печаткою СП юридичної особи;

від імені підписувачів (керівника, головного бухгалтера) – копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом.

Структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи

Це підрозділ, що не має статусу юридичної особи й відомості про нього не включаються до ЄДРПОУ. Тому він не має свого ідентифікаційного коду, а використовує ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичною особи, структурним підрозділом якої являється. Проте діє на підставі Положення про структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва)юридичної особи, в якому вказане найменування та адреса місцезнаходження.

Структурний підрозділ відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи: далі – СП відокремленого підрозділу юридичної особи.

За сертифікатами ЕЦП для СП відокремленого підрозділу юридичної особи в ТОВ «ЦСК «Україна»звертається керівник або його представник за довіреністю.

Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
  паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
  оригінал Положення про СП відокремленого підрозділ юридичної особи або його нотаріально засвідчена копія та копія сторінки, що містить інформацію про найменування та адресу місцезнаходження (після ознайомлення з оригіналом, АР засвідчує копію такої сторінки);
  заповнений, підписаний керівником та скріплений печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП – в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
  копію довідки з ЄДРПОУ (з Управління статистики) відокремленого підрозділ юридичної особи, до якої відноситься СП засвідчену:

 • або підписом керівника та печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін);
 • або нотаріусом;
 • або її оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
  копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – наказ про призначення чи довіреність, для головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені:

 • або підписом керівника та печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи(потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
 • або нотаріусом.
  копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені:

 • або підписами їх власників;
 • або нотаріусом.
  копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені:

 • або підписами їх власників;
 • або нотаріусом.
  заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, які були сформовані в системі «M.E.Doc» в електронному (.РСК) і паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:

 • заявку на печатку підписує – керівник та скріплює печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ«ЦСК «Україна» документах);
 • заявку на сертифікат шифрування – підписує керівник;
 • заявку на підпис керівника – підписує керівник;
 • заявку на підпис головного бухгалтера – підписує головний бухгалтер).
  довіреність* та паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертаються не керівник (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);* Довіреність має бути підписана керівником і скріплена печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи.
  акт наданих послуг підписаний керівником та скріплений печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи.

 

Укласти договір (поставити свій підпис та печатку СП відокремленого підрозділу юридичної особи на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписувати Акти наданих послуг, визнати отримані сертифікати тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна».

Зверніть увагу, що представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна» засвідчує:

від імені заявника – СП відокремленого підрозділу юридичної особи – копії всіх документів, крім паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом та печаткою СП відокремленого підрозділу юридичної особи;

від імені підписувачів (керівника, головного бухгалтера) – копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *