Порядок отримання Електронного Цифрового Підпису клієнтом

1.Укласти Договір про надання послуг електронному цифровому підпису.
Існує два способи підписання договору про надання послуг ЕЦП:
Паперовий ( Підписується з боку Клієнта в двох екземплярах і разом з комплектом документів подається центр адміністратору реєстрації для подальшої відправки в «УСЦ»)
Безпаперовий (в електронному вигляді)
Клієнт знайомиться з Електронним договором, підписаним ЕЦП ТОВ “УСЦ”, на сайті http://www.ukrcc.com/ua/contract-usc/або в системі “M.E.Doc”. Після чого заповнює і підписує зі свого боку в одному екземплярі Картку приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису і лише її (без підписання самого договору) подає з комплектом документів до центру адміністратору реєстрації.
2. Сплатити рахунок за надання послуг ЕЦП згідно прайсу.
3. Сформувати за допомогою системи “M.E.Doc” заявку на отримання відкритого ключа: згенерувати особистий ключ та картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП.
4. Подати адміністратору реєстрації «УСЦ» або ВПР (відокремлений пункт реєстрації):
– картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП на електронному носієві та в паперовому вигляді (перевірену, засвідчену заявником (підписом та печаткою, якщо у заявника вона є));
– комплект документів.

ЗАЯВНИК – ЮРИДИЧНА ОСОБА
Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими документами: Статутом юридичної особи або Положенням про неї – оригіналом або нотаріально засвідченою копією (тільки для пред`явлення, копії не потрібні). Встановлення представника юридичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами, що його замінюють.
За сертифікатами ЕЦП для юридичної особи в ТОВ «Український сертифікаційний центр» звертається керівник або його представник за довіреністю.
Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
– паспорт або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
– оригінал установчого документа юридичної особи або його нотаріально засвідчена копія: Статут юридичної особи або Положення про неї (виключно для ознайомлення);
– заповнений та підписаний керівником та скріплений печаткою юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
– копію свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДР, або копія витягу з ЄДР засвідчену: або підписом керівника та печаткою юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін); або нотаріусом; або державним реєстратором;
або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ “УСЦ” ).
– копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – протокол засідання про призначення та наказ про вступ на посаду, для головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
– копії паспортів (1-6 сторінка) або інших документів, що їх замінюють (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), кожного з підписувачів, засвідчені: або підписом керівника та печаткою юридичної особи; або тільки підписами їх власників.
– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені: або підписом керівника та печаткою юридичної особи; або тільки підписами їх власників.
– заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:
заявку на печатку підписує керівник та скріплює печаткою юридичної особи (якщо формується печатка, “мокрий” відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ “УСЦ” документах),
заявку на підпис керівника підписує керівник;
заявку на підпис головного бухгалтера підписує головний бухгалтер.
– довіреність* і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не керівник (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);
*Довіреність має бути підписана керівником і скріплене печаткою юридичної особи.
– акт наданих послуг, підписаний керівником та засвідчений печаткою юридичної особи.
– копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (якщо юридична особа є платником ПДВ).
Укласти договір (поставити свій підпис та печатку юридичної особи на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписувати Акти наданих послуг тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «УСЦ».
Зверніть увагу, що представник діє від імені заявника – юридичної особи. Тобто, наприклад, копії документів (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів) засвідчує не як власник – тільки підписом, а саме як представник заявника – підписом та печаткою юридичної особи.

ЗАЯВНИК – ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВО) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Встановлення відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи здійснюється за його установчими документами: Положенням про нього – оригіналом або нотаріально завіреною копією (тільки для пред`явлення, копії не потрібні). Встановлення представника відокремленого підрозділу юридичної особи здійснюється за паспортом або іншими документами, що його замінюють.
За сертифікатами ЕЦП для відокремленого підрозділу юридичної особи в ТОВ «Український сертифікаційний центр» звертається керівник або його представник за довіреністю.
Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
– паспорт або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
-оригінал або нотаріально засвідчена копія установчого документа- Положення про відокремлений підрозділ юридичної особи (виключно для ознайомлення);
– заповнений та підписаний керівником та скріплений печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
– копію довідки з ЄДРПОУ засвідчена: або підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін), або нотаріусом, або її оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ “УСЦ” ).
– копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів (наприклад: для керівника – довіреність, видана виконавчим органом юридичної особи, для головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
– копії паспортів (1-6 сторінка) або інших документів, що їх замінюють (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), кожного з підписувачів засвідчені: або підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи, або тільки підписами їх власників.
– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені: або підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи, або тільки підписами їх власників.
– заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:
– заявку на печатку підписує керівник та скріплює печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи (якщо формується печатка, “мокрий” відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ “УСЦ” документах),
– заявку на підпис керівника підписує керівник,
-заявку на підпис головного бухгалтера підписує головний бухгалтер.
– довіреність* і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не керівник (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);
* Довіреність має бути підписана керівником і скріплена печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи.
– акт наданих послуг підписаний керівником та засвідчений печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи;
– копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (якщо юридична особа, до якої відноситься відокремлений підрозділ, є платником ПДВ).
Укласти договір (поставити свій підпис та печатку відокремленого підрозділу юридичної особи на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписувати Акти наданих послуг тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «УСЦ».
Зверніть увагу, що представника діє від імені заявника. Тобто, наприклад, копії документів (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів) засвідчує не як власник – тільки підписом, а саме як представник заявника – підписом та печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи.

ЗАЯВНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ (ФОП)
Встановлення фізичної особи – підприємця здійснюється за оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з ЄДР, або нотаріально засвідченою копією одного з цих документів, та паспортом або іншими документами, які його замінюють.
За сертифікатами ЕЦП для фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) в ТОВ «Український сертифікаційний центр» звертаються особисто ФОП або його представник за довіреністю.
Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
– паспорт або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
– оригінал або нотаріально засвідчену копію виписки з ЄДР чи свідоцтва про державну реєстрацію;
– заповнений та підписаний ФОП і скріплений його печаткою (якщо у ФОП є печатка) Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (в паперовому вигляді) – в одному примірнику;
– копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з ЄДР, або копію витягу з ЄДР засвідчену: або підписом ФОП та його печаткою (якщо у ФОП є печатка) (копія засвідчується з обох сторін), або тільки підписом ФОП (якщо у ФОП немає печатки) (копія засвідчується з обох сторін), або нотаріусом, або державним реєстратором, або його оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ “УСЦ” ).
– копію паспорта (1-6 сторінки) або іншого документа, що його замінює (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені:або підписом та печаткою ФОП (якщо у ФОП є печатка),або тільки підписом його власника.
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчена: або підписом та печаткою ФОП (якщо у ФОП є печатка), або тільки підписом її власника.
– заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП, згенеровані у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані ФОП);
– довіреність* і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не ФОП (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів).
* якщо у ФОП є печатка – довіреність має бути підписане ФОП та скріплене його печатко
– якщо у ФОП немає печатки – нотаріально посвідчена довіреність.
– акт наданих послуг, підписаний ФОП та скріплений його печаткою (якщо у ФОП є печатка);
– копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (якщо ФОП є платником ПДВ).
Укласти договір (поставити свій підпис та печатку ФОП на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписувати Акти наданих послуг тощо може представник ФОП, у якого є печатка, за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «УСЦ».
Зверніть увагу, що представник діє від імені заявника – ФОП. Тобто, наприклад, копії документів (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів) засвідчує не як власник – тільки підписом, а саме як представник заявника – підписом та печаткою ФОП.

ЗАЯВНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА
Встановлення фізичної особи здійснюється за паспортом або іншим документом, який його замінює.
За сертифікатами ЕЦП для фізичної особи в ТОВ «Український сертифікаційний центр» звертаються особисто фізична особа або її представник за довіреністю.
Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
– паспорт або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
– заповнений та підписаний фізичною особою Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (в паперовому вигляді) – в одному примірнику;
– копію паспорта (1-6 сторінки) або іншого документа, що його замінює (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), засвідчену підписом фізичної особи – власника;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчену підписом фізичної особи – власника;
– заявка на формування посиленого сертифіката ЕЦП, згенерована у системі «M.E.Doc» в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнена, перевірена та підписана фізичною особою);
– нотаріально посвідчена довіреність та паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не сама фізична особа (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);
– акт наданих послуг підписаний фізичною особою.

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
За сертифікатами ЕЦП для Договору про спільну діяльність (далі – ДСД) у ТОВ «Український сертифікаційний центр» звертається керівник сторони по Договору, що представляє ДСД перед третіми сторонами, або його уповноважений представник за довіреністю.
Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:
– паспорт або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
– оригінал Договору про спільну діяльність або його нотаріально засвідчену копію (виключно для ознайомлення);
– заповнений та підписаний керівником та скріплений печаткою Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) – в одному примірнику;
– копію Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) засвідчену: або підписом керівника та печаткою (копія засвідчується з обох сторін); або нотаріусом; або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «УСЦ»).
– копію свідоцтва про державну реєстрацію сторони по Договору, що представляє ДСД перед третіми сторонами (звернулася до АЦСК за сертифікатами), або копія виписки з ЄДР, або копія витягу з ЄДР засвідчену: або підписом керівника та печаткою (копія засвідчується з обох сторін); або нотаріусом; або державним реєстратором; або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «УСЦ»).
– копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів (довіреність або інший документ передбачений Договором про спільну діяльність), засвідчені підписом керівника та печаткою (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
– копії паспортів (1-6 сторінка) або інших документів, що їх замінюють (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), кожного з підписувачів, засвідчені: або підписом керівника та печаткою; або тільки підписами їх власників.
– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені: або підписом керівника та печаткою; або тільки підписами їх власників.
– лист про скорочене найменування;
– заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:
заявку на печатку – підписує керівник та скріплює печаткою (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ «УСЦ» документах);
заявку на підпис керівника – підписує керівник;
заявку на підпис головного бухгалтера – підписує головний бухгалтер).
– довіреність* і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не керівник;
*Довіреність має бути підписана керівником і скріплена печаткою.
– акт наданих послуг, підписаний керівником та скріплена печаткою.
Укласти договір (поставити свій підпис та печатку ДСД чи юридичної особи, що представляє ДСД, на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписувати Акти наданих послуг тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «УСЦ».
Зверніть увагу, що представник діє від імені заявника. Тобто, наприклад, копії документів (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів) засвідчує не як власник – тільки підписом, а саме як представник заявника – підписом та печаткою ДСД або юридичної особи, що представляє ДСД.

Коментарі закриті.