Типова конфігурація «ІС-ПРО: Бюджет»

Типова конфігурація «ІС-ПРО: Бюджет» призначена для бюджетних організацій, які фінансуються, як за рахунок державного бюджету, так і за рахунок місцевих бюджетів. У конфігурації виконані налаштування, що враховують особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій відповідно до чинного законодавства України та наказами Держказначейства України:

Типова конфігурація «ІС-ПРО: Бюджет» містить:

 • встановлені форми місячної, квартальної та річної звітності;
 • налаштований план рахунків;
 • типові операції (типові проводки);
 • готові шаблони типових договорів;
 • налаштований клієнт-банку (Мережа):
 • налаштовані довідники і таблиці:

Особливості конфігурації «ІС-ПРО: Бюджет»:

 • Призначена для роботи тільки в локальному режимі;
 • Можливий облік по декількох організаціях в єдиній інформаційній базі;
 • Відсутня можливість зміни налаштувань, виконаних розробником, але є можливість створення власних додаткових налаштувань.
 • Автоматичний процес установки може бути виконаний користувачем самостійно.

Можливості «ІС-ПРО: Бюджет»:

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Ведення кошторису витрат організації.
 • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
 • Облік отриманих асигнувань.
 • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань відповідно до наказу Держказначейства № 103.
 • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 • Створення банківських і касових платіжних документів відповідно до постанови НБУ № 72.
 • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
 • Можливість ведення мультивалютних рахунків відповідно до наказу Держказначейства № 126.
 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
 • Облік депонованої заробітної плати
 • Формування меморіальних ордерів № № 1,2,3,8,16 відповідно до наказу Держказначейства № 68.
 • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс, форми № 2,4,5,6,7,8,9,15).
 • Формування карток аналітичного обліку відповідно до наказу Держказначейства № 100.
 • Формування книги “Журнал-головна” відповідно до наказу Держказначейства № 68.
 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 • Ведення картотеки відповідно до наказу Держказначейства № 64.
 • Оформлення документів руху основних засобів відповідно з формами, встановленими наказом Держказначейства № 125/70.
 • Розрахунок зносу та переоцінка основних засобів.
 • Проведення інвентаризації відповідно до наказу Держказначейства № 90.
 • Облік придбання та руху основних засобів.
 • Типові форми обліку основних засобів ( № ОЗ -1,2,3,6,8,9,10,11,12).
 • Формування меморіального ордера № 9 згідно з наказом Держказначейства № 68.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 • Календарне планування операцій за договорами.
 • Формування документів на основі договорів.
 • Контроль розрахунків та виконання договорів.
 • Розрахунок штрафних санкцій.

РОЗРАХУНКИ З дебіторами і кредиторами

 • Картотека обліку взаєморозрахунків.
 • Рахунки оплати та отримання коштів.
 • Формування актів звірки.
 • Формування актів приймання і виконання робіт.
 • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.
 • Формування меморіальних ордерів № № 4,6,7 відповідно до наказу Держказначейства № 68.

ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Ведення картотеки працівників.
 • Ведення різних графіків робіт.
 • Штатний розклад.
 • Розрахунок нарахувань та утримань.
 • Розрахунок відпускних, лікарняних, премій і матеріальної допомоги.
 • Можливість ведення виплаченої і невиплаченої заробітної плати.
 • Формування розрахунково-платіжних і платіжних відомостей.
 • Можливість перерахунку за минулі періоди в поточному періоді.
 • Можливість нарахування заробітної плати з різних джерел фінансування.
 • Формування та передача платіжних доручень по нарахуваннях на заробітну плату і платежів до бюджету в банк.
 • Формування 5-го меморіального ордера відповідно до наказу Держказначейства № 68.
 • Перерахунок податку на прибуток за рік.
 • Виплата заробітної плати за платіжними картками банків.
 • Персоніфікований облік до пенсійного фонду України.
 • Дані для форми 1-ПВ.
 • Автоматичне формування довідки “Форма № 1-ДФ.

МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБЛІК І ОБЛІК МШП

 • Ведення обліку запасів відповідно до наказу Держказначейства № 125.
 • Картотека складського обліку МШП на складі і в експлуатації.
 • Оформлення документів руху запасів і МШП відповідно до наказу Держказначейства № 130.
 • Облік документів придбання запасів, МБП; внутрішній передачі цінностей і їх списання.
 • Інвентаризація та переоцінка запасів, МБП відповідно до наказу Держказначейства № 90.
 • Формування меморіальних ордерів № № 10,11,12,13 відповідно до наказу Держказначейства № 68.

Коментарі закриті.