Про систему ІС-ПРО

BoxСистема ІС-ПРО підтримує стандарт MRP II – один з найпоширеніших методів управління виробництвом, використовуваний у світовій практиці. Стандарт MRPII – це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств, в яких інтегровані всі основні процеси – постачання, планування, виробництво, збут, контроль за матеріальними і фінансовими ресурсами і т.д.
Принципи, закладені в цей стандарт, дозволяють оптимізувати всі основні процеси, що відбуваються на підприємстві, за рахунок скорочення витрат і часу, який витрачається на виробництво продукції. Це сукупність правил, моделей і процедур управління, забезпечує поліпшення показників економічної діяльності підприємств.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
 • Мультивалютний облік
 • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентам, підрозділам, співробітникам, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
 • Формування проводок за первинними документами з різних планами рахунків
 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об’єктів аналітичного обліку
 • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • Ведення договорів довільної форми
 • Календарне планування операцій за договорами
 • Ведення довільної кількості специфікацій до договорів
 • Аналіз розрахунків за договорами в цілому і по кожній операції окремо
 • Кількісний та сумовий контроль розрахунків за договорами
 • Розрахунок штрафних санкцій
 • Підготовка рахунків і замовлень на підставі договорів

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Підготовка банківських і касових документів
 • Ведення журналів виписок банку і касових книг
 • Формування авансових звітів і ведення журналу обліку розрахунків з підзвітними особами
 • Ведення картотеки депонентів
 • Облік виплат зарплати за платіжними відомостями
 • Імпорт-експорт даних через системи “Клієнт-Банк”
 • Рознесення платежів (надходжень) по рахунках і договорами
 • Формування звітності по залишках і руху грошових коштів

ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

 • Оперативний контроль взаєморозрахунків
 • Підготовка оборотних відомостей по обліку взаєморозрахунків, відомостей дебіторської та кредиторської заборгованості
 • Детальний аналіз взаєморозрахунків за документами
 • Аналіз товарообігу по платникам і одержувачам
 • Формування вимог на погашення дебіторської заборгованості
 • Проведення взаємозаліків

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

 • Облік запасів по партіях і довільним характеристикам (атрибутам)
 • Облік товарних запасів на основі технології штрихового кодування
 • Партионність і сортова моделі обліку товарів
 • Контроль термінів придатності і норм запасу
 • Облік споживчих характеристик товару (сорт, колір, розмір тощо)
 • Облік запасів, прийнятих і переданих на консигнацію і відповідальне зберігання
 • Облік давальницької сировини
 • Оцінка запасів за методами згідно з ПБО. Вибір методу запасів оцінки як в цілому для підприємства, так і для кожного місця зберігання
 • Облік запасів в альтернативних цінах в іноземній валюті
 • Інвентаризація та переоцінка запасів
 • Комплектація і розукомплектация товарів

Облік матеріалів і МШП

 • Калькуляція закупівельної собівартості з урахуванням різних витрат і мит.
 • Звіти по надходженню, переміщення і вибуття запасів у різних аспектах

УПРАВЛІННЯ закупівля і продаж

 • Облік договорів з постачальниками і покупцями
 • Реєстрація і контроль виконання замовлень постачальникам і від покупців
 • Резервування запасів по замовленнях, рахунками і виписаним накладним
 • Ведення журналу замовлень клієнтів на готову продукцію
 • Контроль графіка відвантажень готової продукції
 • Підготовка та контроль відвантажувальних накладних
 • Налаштування довільних програм розрахунку даних відвантажувальних документів
 • Контроль термінів оплат і відвантажень
 • Підтримка необмеженого числа прейскурантів, в т.ч. персональних
 • Автоматичний розрахунок знижок / націнок
 • Облік якісних характеристик запасів
 • Облік оборотної тари
 • Облік рахунків до отримання та оплати
 • Облік розрахунків з постачальниками, покупцями, консигнатор, консигнант і давальниками
 • Облік повернень від покупців і повернень товару постачальникам
 • Прийом товару на консигнацію і відповідальне зберігання
 • Облік бартерних і митних операцій
 • Торгівля за передоплатою і в кредит
 • Аналіз продажів і закупівель в різних аспектах

ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

 • Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів
 • Ведення операційно-трудових нормативів
 • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати.
 • Побудова схем вживаності матеріалів (вузлів, деталей)
 • Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

 • Розрахунок плану виробництва
 • Планування серійного і позамовного виробництва
 • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
 • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
 • Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам
 • Формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них
 • Розрахунок план-графіка виробництва і робочого розкладу

ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

 • Облік відпуску матеріалів у виробництво
 • Облік випуску готової продукції
 • Облік виробничого браку і відходів
 • Формування актів заміни матеріалів
 • Розрахунок звіту виробництва за обраний період
 • Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання
 • Інвентаризація незавершеного виробництва
 • Облік витрати матеріалів по об’єктах витрат
 • Облік якісних характеристик сировини і матеріалів
 • Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку

КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ

 • Оперативний розрахунок планової собівартості продукції
 • Калькуляція фактичних витрат і собівартості за видами продукції, групами продукції, виробничими замовленнями
 • Ведення відомостей довільних баз розподілу витрат
 • Підтримка відомостей калькуляції довільної форми
 • Налаштування довільної програми розрахунку витрат за статтями калькуляції
 • Ведення архіву відомостей калькуляції і значень баз розподілу витрат

УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ

 • Ведення картотеки автотранспорту
 • Прийом заявок на виконання автотранспортної роботи
 • Формування оперативного плану перевезень
 • Виписка подорожніх листів
 • Облік витрати ПММ
 • Облік роботи водіїв
 • Облік стану шин і акумуляторів

ОБЛІК КАДРІВ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 • Ведення картотеки співробітників
 • Підготовка наказів по персоналу
 • Ведення штатного розкладу
 • Підтримка широкого спектру нарахувань та утримань із заробітної плати (в т.ч. індивідуальних і бригадних нарядів)
 • Розрахунок різних доплат, надбавок, преміальних виплат, матеріальної допомоги, дивідендів і т.д.
 • Підтримка подобового і підсумованого обліку робочого часу.
 • Розрахунок відпускних і виплат за листками непрацездатності.
 • Формування платіжних відомостей і списків на перерахування. Зв’язок з підсистемою обліку грошових коштів.
 • Формування і розрахунок документів довільного виду.
 • Розрахунок податків та підготовка звітів для ДПА та Пенсійного фонду.
 • Формування форми 1 ДФ
 • Перерахунок прибуткового податку
 • Персоніфікація

ОБЛІК МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

 • Облік основних засобів, нематеріальних активів і МШП в експлуатації
 • Підтримка карток кількісного обліку, часткове переміщення і списання ОС
 • Розрахунок амортизації основних засобів за довільним методикам
 • Переоцінка та інвентаризація основних засобів

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

 • Структурний аналіз руху грошових коштів по статтях доходів / витрат
 • Формування платіжного календаря
 • Структурний аналіз закупівель і продажів

БЮДЖЕТНА ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

 • Формування довільних бюджетів та контроль їх виконання

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

 • Розрахунок податків за будь-яких алгоритмах
 • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
 • Облік валових доходів і валових витрат

Коментарі закриті.